Sprookjeshuwelijk in Las Vegas, of toch niet….?

Back to Berichten

Sprookjeshuwelijk in Las Vegas, of toch niet….?

9 mei 2022

Over deze vraag moest het Hof Den Haag een oordeel vellen in een beslissing van 22 december 2021 (ECLI:NL:GHDHA:2021:2595). Een Nederlandse man een Britse vrouw zijn in 2004 tijdens een vakantie in Las Vegas met elkaar in het huwelijk getreden ten overstaan van een trouwambtenaar die verkleed was als Elvis Presley. Voorafgaand aan het huwelijk hadden beide echtgenoten een verklaring ondertekend dat zij ongehuwd waren. Uit het huwelijk worden kinderen geboren.

In 2018 vraagt de man echtscheiding aan. Dan blijkt dat de vrouw in 1986 in het Verenigd Koninkrijk in het huwelijk is getreden. Enkele jaren later zijn zij feitelijk uit elkaar gegaan, maar er is nooit een echtscheiding uitgesproken.

De vrouw stelt eerst dat zij in de veronderstelling verkeerde dat het huwelijk in Las Vegas een feesthuwelijk was en geen echt huwelijk, omdat de trouwambtenaar verkleed was als Elvis Presley. Het was echter duidelijk dat er een originele huwelijksakte was opgemaakt. Bovendien had de vrouw dus een verklaring ondertekend waarin stond dat zij ongehuwd was. Het Hof oordeelt dat er sprake is van een polygaam huwelijk dat volgens het recht van de staat Nevada, waar het huwelijk gesloten is, nietig is. Je kunt maar met één persoon tegelijkertijd getrouwd zijn. Dat betekent dat het tweede huwelijk van de vrouw met de man nooit heeft bestaan. Dit is een situatie die zich, gelukkig, maar zelden voordoet.

De vraag is wat de gevolgen zijn, want duidelijk is ook dat de man te goeder trouw het huwelijk heeft gesloten. Bovendien zijn er ook kinderen geboren uit het huwelijk en de vraag is wat dit voor hen betekent.

Hoewel deze situatie uitzonderlijk is, is er toch een regeling opgenomen in ons Burgerlijk Wetboek voor de situatie dat een huwelijk nietig wordt verklaard. Deze regeling zegt, onder meer, dat de nietigverklaring van het huwelijk geen gevolgen heeft voor de kinderen. Dus zij zijn en blijven de kinderen van deze ouders en beide ouders hebben ook het gezag. Voorts zou de man aanspraak kunnen maken op partneralimentatie te betalen door de vrouw als hij niet in zijn levensonderhoud kan voorzien. Wel is het zo dat er geen gemeenschap van goederen is ontstaan. Dat is zo geregeld vanwege de positie van de eerste echtgenoot. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan dit wel praktische problemen geven.

Share this post

Back to Berichten