De hond blijft bij de man; co-baasjesschap is niet mogelijk.

Back to Berichten

De hond blijft bij de man; co-baasjesschap is niet mogelijk.

De hond blijft bij de man; co-baasjesschap is niet mogelijk.

21-02-2022

 

Met enige regelmaat komt het voor dat partners, als zij uit elkaar gaan, van mening verschillen over de vraag wie voortaan voor een gezamenlijk huisdier, meestal de hond, mag blijven zorgen. Hierover verschijnen dan ook uitspraken, zo ook de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 15 februari 2022 (te vinden op de site van Rechtspraak: ECLI:NL:RBNH:2022:1305).

Veel mensen zullen het misschien kwetsend vinden dat een huisdier wordt beschouwd als een “goed”. Dat wil zoveel zeggen als dat de hond op één lijn wordt gesteld met zaken als de meubels, de auto of de koelkast. Als de hond gemeenschappelijk eigendom is dan moet dus ook een beslissing worden genomen over de toedeling van de hond.

De rechtbank Noord-Holland stelt het belang van de hond voorop in deze uitspraak. Uit de uitspraak blijkt dat de ex-partners het erover eens zijn dat het voor het ras waartoe de hond behoort niet goed is om te wisselen van omgeving en verzorgers. (Voor de kenners: er wordt niet in de uitspraak vermeld om welk ras het gaat). Er kan dan ook geen omgangsregeling voor de hond worden vastgesteld en de rechter moet de knoop doorhakken bij wie de hond voortaan zal verblijven.

De rechter stelt vast dat;

  • Beide partijen voldoende financiële middelen hebben om goed voor de hond te kunnen zorgen;
  • Beide partijen een even goede band hebben met de hond;
  • De hond alleen thuis is bij de man als hij naar zijn werk gaat. Bij de vrouw moet de hond de woning delen met nog twee andere honden. De man heeft voldoende tijd om de hond uit te laten.

Bovengenoemde feiten kunnen dan ook de doorslag niet geven.

De hond wordt toegewezen aan de man, omdat de hond altijd gewoond heeft in het huis waar de man nog woont. Bovendien is de vrouw vertrokken uit de woning zodat de hond sinds haar vertrek alleen bij de man is gebleven. De rechter komt daarom tot het oordeel dat het in het belang van de hond is dat hij bij de man zal blijven wonen.

Share this post

Back to Berichten